El software Clickedu és una plataforma escolar CLOUD que inclou la gestió acadèmica i econòmica, un LMS o entorn virtual d’aprenentatge – amb connexió a llibres digitals -  la gestió del professorat, tutors i caps d’estudis; la qualitat del centre i un entorn privat i segur de comunicació amb les famílies
Iniciar sessió
Ins Josep Mestres i Busquets
Nom d'usuari:
Paraula de pas:
No recordes la paraula de pas?
Copyright © 2014 Clickart, taller de comunicació SL, sobre l'arquitectura i el desenvolupament d'aquest aplicatiu. Tots els drets reservats.
L'accés a aquest aplicatiu està subjecte a les condicions que s'estableixen en el contracte d'ús. Fins i tot en el cas de tractar-se de la versió de demostració, l'usuari té el deure de fer un bon ús de l'aplicatiu, de no intentar manipular-lo en allò que no està previst en el normal desenvolupament de les feines de l'usuari i de no facilitar-ne l'accés a tercers. En el supòsit de detectar qualsevol irregularitat, l'usuari es compromet a avisar immediatament Clickart per tal que pugui solucionar-se sense perjudici per a les parts.
Clickedu és un nom comercial registrat propietat de Clickart, taller de comunicació SL i està protegit pels drets d'autor. Més informació a http://www.clickartedu.com/